Uw eisen- en wensenpakket stroomlijnen

WhitepaperDe invoering van een nieuw ERP systeem is als een openhartoperatie voor het bedrijf. Het grootste risico is dat men onvoldoende aandacht besteedt aan een diagnose vooraf en dat eenmaal de operatie gestart is, de verwachtingen onrealistisch hoog liggen en de verkeerde remedie wordt toegepast. Het komt er dus op aan om op voorhand de invoering van een nieuw ERP systeem goed voor te bereiden met een gestroomlijnd eisen- en wensenpakket, een grondige diagnose en een gestructureerd projectplan